Traject Makkum – Workum


Aanleg nieuwe pad
Dit traject voorziet in de route Makkum, Gaast, Slinkewei, Suderséleane, Workum.
Het nieuwe Cornelis Lely Pad is ten behoeve van de bevolking én de recreanten.
Het wordt een nieuw pad voor enkel voetgangers, fietsers en rollerskaters.

Gebruikers van het nieuwe pad :
De bevolking
Het plan mag rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking van Makkum en omstreken. Het pad zou een eind maken aan de gevaarlijke situatie voor fietsers, wandelaars en rollerskaters die gebruik maken van de Zeedijk (de weg langs de IJsselmeerdijk).

Recreanten
Onder recreanten moet worden verstaan, zij die verblijven in het gebied ‘Holle Poarte’ te Makkum en ‘It Soal’ te Workum. En de bezoekers van het onlangs geopende Afsluitdijk Wadden Center te Kornwerderzand. De laatste groep zal de mogelijkheid worden geboden om een fiets te huren bij het bezoekerscentrum.

Huidige situatie
Momenteel gebruiken fietsers, rollerskaters en wandelaars de weg langs de IJsselmeerdijk om van de Afsluitdijk naar Makkum en Workum te gaan. Een andere verbinding is er niet. Helaas rijden er op deze weg veel automobilisten en motorrijders. Daardoor bestaat er al jaren voor alle gebruikers een gevaarlijke situatie. Die vooral voor de fietsers en wandelaars wel erg nadelig uitvalt. Deze huidige verkeersgevaarlijke situatie illustreert ook de urgentie van de aanleg van een nieuw pad.

De weg is zo smal dat als een auto en landbouwvoertuig elkaar passeren, ze beide de berm in moeten rijden.
Voor fietsers en voetgangers is dan helemaal geen plaats meer.
Een hardloper wordt bijna van zijn sokken gereden als twee auto’s elkaar passeren.

Toeristische & economische impuls
Het pad heeft een toegevoegde waarde voor de toeristenindustrie in Makkum en Workum.

  • Lange afstand wandelaars die gebruik gaan maken van het Cornelis Lelypad, zullen gebruik willen maken van bed-en- breakfast gelegenheden langs het Cornelis Lelypad.
  • Recreanten in Makkum en Workum zullen sneller een dagje gaan fietsen als er een veilig pad is. Dit geldt met name voor families met jonge kinderen. Onderweg zullen ze willen stoppen voor een versnapering, bezoek aan een winkel of museum.
  • Het pad is aantrekkelijk voor dagjesmensen. Ze kunnen hun auto parkeren in Makkum of Workum en vervolgens op de fiets langs het Cornelis Lely Pad.
De Zeeweg tussen Makkum en Workum