Geschiedenis

Geschiedenis Stichting Cornelis Lely Pad
Op 21 juli 2011 hebben twee ondernemers uit Makkum – David Visser en Nico Bakker- het plan ‘Zilveren Driehoek’ gepresenteerd aan wethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest Fryslan.
Dit plan bevat verregaande voorstellen ten behoeve van de waterrecreatie in het gebied van de driehoek Makkum – Bolsward – Workum.
Het Cornelis Lely Pad is onderdeel van dit oorspronkelijke project uit 2011.
De afgelopen vijf jaar hebben de initiatiefnemers zich vooral geconcentreerd op de aanleg van een fietspad langs de oever van het IJsselmeer, het Cornelis Lely Pad.
De initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Stichting Cornelis Lely Pad.


Het plan is gepresenteerd aan:

 • Fryske Gea, Dr.Pietersma (2018)
 • Secretaris Ondernemers Vereniging Makkum (2018)
 • Secretaris Watersport Vereniging Makkum  (2018)
 • Secretaris Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. (2018)
 • Alle raadsleden van de gemeente SWF (2018)
 • Streekwurk ZW, Fryske Mienskip, Dhr. Wim van Gorkum (2015, 2016, etc)
 • Povincie Fryslân, geputeerde Kielstra , Mevr.Schokker, Mevr.de Vries, Dhr.Kramer (2012, 2016, 2018)
 • Waddenfonds, Dhr. van der Wal (2011)
 • Wethouders SWF Dhr. Offinga en Mevr. Akkermans (2011)
 • Wetterskip Fryslân, Dhr. Lieverdink, planvormer, Dhr. Van Erkelens, dijkgraaf (2015, 2016, 2017, 2018)
 • Staatbosbeheer, Dhr. Sjoerdsma
 • De Nieuwe Afsluitdijk, Dhr. Tjalling Dijkstra